Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski
Strona główna » .Akty prawne i protokoły. » Zarządzenia Burmistrza 2017
A A A

Akty prawne i protokoły: Zarządzenia Burmistrza 2017

Zarządzenia archiwalne
>>>

Zarządzenie Nr 294/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem garaży, pomieszczeń gospodarczych oraz innych pomieszczeń stanowiących własność gminy Krzyż Wielkopolski

Zarządzenie Nr 293/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017
w sprawie sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 292/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 291/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2017
w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem pomieszczeń w szkole

Zarządzenie Nr 290/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 289/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 288/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 287/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 286/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 285/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 284/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2017
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi świadczone w zakresie przyjmowania i oczyszczania nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego – stacji zlewnej przy gminnej oczyszczalni ścieków w Łokaczu Wielkim 1a

Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2017
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 282/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 104/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Krzyż Wlkp. oraz jednostki organizacyjne Gminy Krzyż Wlkp.

Zarządzenie Nr 281/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 280/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 279/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2017
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp
.

Zarządzenie Nr 278/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2017
w sprawie projektu budżetu na 2018 r.

Zarządzenie Nr 277/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2017
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2018 - 2024

Zarządzenie Nr 276/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 275/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 października 2017
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 274/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 października 2017
w sprawie planów powołania Komisji  do wyboru  partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 8 Edukacja Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego

Zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 października 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 272/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 października 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 271/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 października 2017
w sprawie powołania Komisji  do  przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze – młodszych  referentów w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim

Zarządzenie Nr 270/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 października 2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Krzyża Wlkp. nr 148/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 269/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 6 października 2017
w sprawie upoważnienia do poświadczania  zgodności odpisu dokumentu z oryginałem w prowadzonym postępowaniu administracyjnym przed organem, którym jest Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego

Zarządzenie Nr 268/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 września 2017
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Krzyż Wlkp. na 2018 rok

Zarządzenie Nr 267/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 września 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 266/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 września 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 265/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 września 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 264/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 11 września 2017
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Konkursu Ekologicznego

Zarządzenie Nr 263/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 262/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 261/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2017
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzyż Wlkp. za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Żinansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Zarządzenie Nr 260/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Przedszkola im. M.Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 259/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 258/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. BoWiD w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 257/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 9 sierpnia 2017
w sprawie udzielenia pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. upoważnienia do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów z oryginałem

Zarządzenie Nr 255/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 237/2017 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 253/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 252/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2017
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 250/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marii Gierłowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 249/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marii Gierłowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 248/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 247/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 246/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 245/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 317/2009 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 244/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 243/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 242/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim za 2016 rok

Zarządzenie Nr 241/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017
w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 239/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2017
w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 238/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2017
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów

Zarządzenie Nr 237/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2017
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 236/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych
zadań na 2017 r. 

Zarządzenie Nr 235/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 234/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 233/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017
w sprawie powołania  Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 18 marca 2013  roku w sprawie  wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w  Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 231/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników  Urzędu Miejskiego w  Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 230/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 229/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 228/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok .

Zarządzenie Nr 227/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 226/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 225/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017
w sprawie zmiany  miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Przedszkola im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 224/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 223/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora  Szkoły  Podstawowej im. BoWiD w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 24 marca 2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krzyż Wielkopolski oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok

Zarządzenie Nr 221/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 220/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 219/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 2 marca 2017
w sprawie zmiany dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 218/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017
w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 217/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenie Nr 215/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 16 lutego 2017
w sprawie powołania  Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 214/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2017
w sprawie zmiany  miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Przedszkola im. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 213/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 212/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 15 lutego 2017
w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. BoWiD w Krzyżu Wlkp.

Zarządzenie Nr 211/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2017
w sprawie powołania  Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 210/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych
zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 209/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 208/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 207/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2017
w sprawie powołania  Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 206/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2017
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 126/2016 Burmistrza Krzyża Wlkp. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie Nr 205/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2017
w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp. do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie Nr 204/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2017
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja  w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

Zarządzenie Nr 203/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla realizatorów tych zadań na 2017 r.

Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 2 stycznia 2017
w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2017 r.

Zarządzenia archiwalne
>>>

drukuj pobierz pdf    

 
Przeczytaj również

wstecz