Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski
Strona główna » Wzory dokumentów » Wnioski
A A A

Wzory dokumentów: Wnioski

 

WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego (pdf)


Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego


WNIOSEK o oszacowanie zakresu i wysokości szkód (susza 2018 doc)

WNIOSEK o oszacowanie zakresu i wysokości szkód (susza 2018 pdf)


WNIOSEK o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (doc).
WNIOSEK o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pdf)

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (doc)
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (pdf)

WNIOSEK o ustalenie adresu nieruchomości (numeru porządkowego) 

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego (doc).
WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego (pdf).

WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (doc)
WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (pdf)

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji (doc)
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji (pdf)


WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (doc)
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (pdf)


WNIOSEK CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (formularz wraz z załącznikami)
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na alkohol


WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (doc)
WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach(pdf)


WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Zwrot podatku akcyzowego - komunikat


WNIOSEK o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; o warunkach zabudowy (doc).
WNIOSEK o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; o warunkach zabudowy (pdf).

WNIOSEK o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (doc).
WNIOSEK o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości (pdf).

WNIOSEK w sprawie sporządzenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WNIOSEK do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

WNIOSEK do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. przestrzennego


WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzyż Wlkp (doc).
WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzyż Wlkp. (pdf).

WNIOSEK o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzyż Wlkp. (doc).
WNIOSEK o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzyż Wlkp. (pdf).

drukuj pobierz pdf    

cofnij wstecz