Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Krzyż Wielkopolski

Planowanie przestrzenne: Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego (uchwalonych po 1995r.)

 

Zarządzenie Nr 299/2014 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 8 maja 2014 r.
w sprawie Wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Krzyż Wlkp. na lata 2014 – 2015.


Na terenie miasta i gminy Krzyż Wlkp. obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzyż Wlkp. uchwalone przez Radę Miejską w Krzyżu Wlkp. uchwałą Nr XVII/134/2000 z dnia 30.03.2000r.

 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium nie jest aktem prawa miejscowego, lecz dokumentem planistycznym służącym do opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie ustaleń studium nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy.

Wyszczególnione w wykazie plany są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wlkp. pokój Nr 15 (III piętro).

Na podstawie tych planów wydawane są wypisy i wyrysy, które stanowią podstawę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
MPZP Krzyż Wlkp.-Mapa
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krzyż Wlkp.

cofnij wstecz